Đặt quảng cáo

Tạo Widget Thông Tin Đẹp Cho Blog

Hi chào các bạn....☺ Lâu rồi mình cũng chưa viết bài về blogspot .Lướt trên Group Blogger Family Gives And Take thì thấy có widget đẹp do bác Trường Blogger làm thấy rất đẹp nên viết bài hướng dẫn cho các bạn.Các Bước Thực Hiện

Bước 1: Vào trang quản lý blog của bạn 
Bước 2: Vào Bố Cục -> Thêm Tiện Ích vào nơi bạn thích -> Thêm Tiện Ích Html và javascript. 
Bước 3: Coppy đoạn code này dán vào phần nội dung :
<style>
#ketnoi{margin:0 0 -5px;width: 100%;box-sizing: border-box;display: inline-block;position: relative;color: #333;line-height: normal;text-align: center; border: 1px solid #eee;font-weight: 700;font-size:14px}
#ketnoi a{color:#333}
#ketnoi-col-1{width: 33.3333%;float: left;}
#ketnoi-col-1 span,#ketnoi-col-1 p{margin:0;padding:0}
.ketnoi-icon{display: block;width: 50px;height: 50px;line-height: 50px;text-align: center;background: #333;color: #fff;margin: 0 auto 5px;border-radius: 100%;transition: .3s;font-size: 22px;}
.ketnoi-facebook,.ketnoi-post,.ketnoi-comments,.ketnoi-gioi-thieu,.ketnoi-lienhe,.ketnoi-dieu-khoan{padding: 10px 0;}
.ketnoi-facebook,.ketnoi-post,.ketnoi-comments{border-bottom: 1px solid #eee}
.ketnoi-post,.ketnoi-lienhe{border-left: 1px solid #eee;border-right: 1px solid #eee;}
.ketnoi-facebook i{background: #39599f}
.ketnoi-post i{background:#9b59b6}
.ketnoi-comments i{background:#1abc9c}
.ketnoi-gioi-thieu i{background:#fa0101}
.ketnoi-lienhe i{background:#3897f0}
.ketnoi-dieu-khoan i{background:#f9b65f}
</style>
<!-- Có thể lấy widget của trường blogger nếu thích =)) -->
<div id='ketnoi'>
<div id='ketnoi-col-1'>
<div class='ketnoi-facebook'>
<a href="http://www.facebook.com/blogchiasethuthuat" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-facebook ketnoi-icon"></i><span>3228</span><p>Thích</p></a>
</div>
</div>
<div id='ketnoi-col-1'>
<div class='ketnoi-post'>
<i class="fa fa-file-text ketnoi-icon"></i><span><script style="text/javascript">function showpostcount(t){document.write(parseInt(t.feed.openSearch$totalResults.$t,10))}</script><script src="/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script></span><p>Bài viết</p>
</div>
</div>
<div id='ketnoi-col-1'>
<div class='ketnoi-comments'>
<i class="fa fa-comments ketnoi-icon"></i><span><script style="text/javascript">function numberOfComments(e){document.write(e.feed.openSearch$totalResults.$t)}</script><script src="/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments"></script></span><p>Bình luận</p>
</div>
</div>
<div id='ketnoi-col-1'>
<div class='ketnoi-gioi-thieu'>
<a href="/p/gioi-thieu.html" target="_blank"><i class="fa fa-heart ketnoi-icon"></i><p>Giới thiệu</p></a>
</div>
</div>
<div id='ketnoi-col-1'>
<div class='ketnoi-lienhe'>
<a href="/p/lien-he.html" target="_blank"><i class="fa fa-envelope ketnoi-icon"></i><p>Liên hệ</p></a>
</div>
</div>
<div id='ketnoi-col-1'>
<div class='ketnoi-dieu-khoan'>
<a href="/p/dieu-khoan.html" target="_blank"><i class="fa fa-list-ol ketnoi-icon"></i><p>Điều khoản</p></a>
</div>
</div>
</div>
Bước 4: Lưu lại và hưởng thụ.
Chúc các bạn thành công...

Share:

14 comments: